Uwaga!
Poszukuję naukowca
do projektu!

Doktorant
stypendium, 20 miesięcy,
3300 PLN netto/mies.
[szczegóły]

Zgłoszenia:
do 14 lutego 2019
dr Andrzej Z. Kotarba

C
entrum Badań Kosmicznych PAN, Zespół Obserwacji Ziemi
mail: akotarba@cbk.waw.pl, tel: (+48) 224-966-399
00-716 Warszawa, ul. Bartycka 18A

http://orcid.org/0000-0001-7982-1992

   Peer-reviewed scientific papers / Recenzowane publikacje naukowe
 
 
Satellite climatology / Klimatologia satelitarna
  
2018 Kotarba A.Z., Vertical profile of cloud amount over Poland: variability and uncertainty based on CloudSat-CALIPSO observations. International Journal of Climatology, 38, 4142-4154, doi:10.1002/joc.5558.
 
2017 Kotarba A.Z., Inconsistency of surface-based (SYNOP) and satellite-based (MODIS) cloud amount estimations due to the interpretation of cloud detection results. International Journal of Climatology, 37, 4092-4104, doi:10.1002/joc.5011.
 
2016 Kotarba A.Z., Comparison of Differences Between MODIS 250 m and 1 km Cloud Masks. Atmospheric Research, 181, 54-62, doi:10.1016/j.atmosres.2016.06.014.
 
2016 Kotarba A.Z., Regional high-resolution cloud climatology based on MODIS cloud detection data. International Journal of Climatology, 36, 3105-3115, doi:10.1002/joc.4539.
 
2015 Kotarba A.Z., Impact of Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS) cloud mask interpretation on cloud amount estimation. Journal of Geophysical Research, 120, 8971-8986, doi:10.1002/2015JD023277.
 
2015 Kotarba A.Z., Evaluation of ISCCP cloud amount with MODIS observations. Atmospheric Research, vol. 153, 310-317, doi:10.1016/j.atmosres.2014.09.006.
 
2010 Kotarba A.Z., Estimation of fractional cloud cover for MODIS/Terra cloud mask classes with high-resolution over-ocean ASTER observations. Journal of Geophysical Research, vol. 115, 1-11, doi:10.1029/2009JD013520.
 
2010 Kotarba A.Z., Satellite-derived cloud climatology over high elevation areas based on circulation types: a 2007 analysis of the Tatra Mountains. Physics and Chemistry of the Earth, 35, 462-468, doi:10.1016/j.pce.2009.11.009.
 
2009 Kotarba A.Z., A comparison of MODIS-derived cloud amount with visual surface observations. Atmospheric Research, 92, 522-530, doi:10.1016/j.atmosres.2009.02.001
 
2008 Kotarba A.Z., Widawski A., Satelitarna charakterystyka zachmurzenia ogólnego nad Svalbardem w roku 2007 w powiązaniu z cyrkulacją atmosferyczną. Problemy Klimatologii Polarnej, 18, 127-140 (PDF).
 
 
 
Visible imaging nighttime / Optyczne obserwacje nocą
 
2016

Kotarba, A.Z., Aleksandrowicz, S., Impervious surface detection with nighttime photography from the International Space Station. Remote Sensing of Environment, 176, 295-307, doi:10.1016/10.1016/j.rse.2016.02.009
 

2014

Kotarba, A.Z., Satelitarne obserwacje nocnych świateł Ziemi. Prace i Studia Geograficzne, 53, 47-59. (tom: Przejdź na ciemną stronę nocy - środowiskowe i społeczne skutki zanieczyszczenia światłem. red. Roge-Wiśniewska M., Tomasik K. Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego .
 

 
 
Other papers / Pozostała tematyka
 
2018 Kotarba A., Nowakowski, A. Impact of Snow Cover on Impervious Surface Detection. International Journal of Remote Sensing, 39, 7607-7627, doi:10.1080/01431161.2018.1475775.
 
2014 Banaszkiewicz M., Smith G., Gallego J., Aleksandrowicz S., Lewinski S., Kotarba A., Bochenek Z., Dabrowska-Zielińska K., Turlej K., Groom A., Lamb A., Esch T., Metz A., Törmä M., Vassilev, V., Vaitkus G., European Area Frame Sampling Based on Very High Resolution Images. Land Use and Land Cover Mapping in Europe. 75-88. Springer Netherlands.
 
2012 Banaszkiewicz M., Lewiński S., Aleksandrowicz S., Woźniak E., Kotarba A., Krupiński M., Zastosowanie technik satelitarnych w rolnictwie zrównoważonym-wybrane przykłady zastosowań. Problemy Inżynierii Rolniczej, 20, 109-122.
 
2012 Aleksandrowicz S., Lewiński S., Kotarba A., Zastosowanie transformacji IR-MAD w detekcji zmian na zdjęciach satelitarnych. Archiwum Fotogrametrii, Kartografii i Teledetekcji, 23, 11-17.
 
2006 Kotarba A.Z., Termiczne zróżnicowanie topoklimatu wschodniej części Czarnohory (Karpaty Ukraińskie) w sezonie letnim 2004 roku, na przykładzie doliny Górnego Prutu, w: M. Troll (red.) "Czarnohora. Przyroda i Człowiek", IGiGP UJ, Kraków, 12-18.
 
2005 Blażejczyk K., Kotarba A.Z., Twardosz R., Zróżnicowanie topoklimatyczne Gaika-Brzezowej, w: K. Krzemień, J. Trepińska, A. Bokwa (red.) "Rola stacji terenowych w badaniach geograficznych", IGiGP UJ, Kraków, 71-77.
 
 
     Badania, czyli co mnie interesuje
   

 
Wiarygodność satelitarnych ocen zachmurzenia. Obserwowanie chmur z orbity jest zadaniem bardzo trudnym (podobnie jak obserwacje z powierzchni Ziemi), co powoduje, że satelitarne szacunki zachmurzenia obarczone są różnego rodzaju błędami i niepewnością. W swoich badaniach określam jak duże są to błędy, co jest ich źródłem, skąd bierze się niepewność w ocenie zachmurzenia, jakie czynniki tą niepewność zwiększają, a jakie ja zmniejszają.

 
Zachmurzenie w Polsce. Wykorzystując dane instrumentów MODIS, pracujących na satelitach Terra i Aqua dokonałem pierwszej klimatologicznej oceny zachmurzenia nad Polską, bazującej na danych satelitarnych. Analiza pokazała, że średnie roczne wieloletnie zachmurzenie nad naszym krajem w latach 2003-2013 wyniosło 70,9%, wahając się od 58,2% we wrześniu, do 86,3% w grudniu. Stosując techniki teledetekcji satelitarnej badam również zachmurzenie nad Tatrami oraz nad Svalbardem.

 
Satelitarne obserwacje pokrywy śnieżnej. Bazując na optycznych danych satelitarnych badam zasięg przestrzenny pokrywy śnieżnej w Polsce i Europie. Charakteryzuję warunki klimatyczne zim, ze względu na dynamikę zmian zasięgu pokrywy śnieżnej. Syntetyczną informację na temat pokrywy śnieżnej udostępniam wszystkim zainteresowanym poprzez opracowaną w tym celu stronę www: http://zoz.cbk.waw.pl/snieg/.

 
Obserwacje nocnych świateł Ziemi. Analizuję obrazy satelitarne wykonane nocą w zakresie optycznym, tzn. dane, na których widać antropogeniczne źródła światła. Lokalizacja i intensywność tych świateł pozwalają mi opracowywać metody wykrywania terenów zabudowanych. Równocześnie dane takie pozwalają mi prowadzić badania związane z zanieczyszczeniem świetlnym, w tym szczególnie na kartowanie i parametryzowanie źródeł zanieczyszczenia światłem.
 
 
     Projekty badawcze
   
2016-2021

Reprezentatywność globalnych ocen zachmurzenia z satelitarnych misji lidarowych i radarowych (LiRa-C). Grant badawczy finansowany ze środków NCN, konkurs Opus. Jestem kierownikiem i głównym wykonawcą tego projektu.
 

2013-2016 Artificial Impervious Surfaces detection with Snow-featured satellite imagery (ArtISS). Grant badawczy finansowany ze środków NCN, konkurs Opus. Byłem kierownikiem tego projektu.
 
2012-2015 Satellite Cloud Climatology over Poland with Atmospheric Radiation Fluxes Estimation (SCARF). Grant badawczy finansowany ze środków NCN. Byłem kierownikiem tego projektu.
 
2008-2010 Ocena przydatności danych spektroradiometru MODIS do wyznaczania zachmurzenia ogólnego, grant promotorski MNiSW zrealizowany pod kierunkiem dr hab. Jacka Kozaka.
 

     Wykształcenie
   
2005-2010 Studia doktoranckie w Uniwersytecie Jagiellońskim, doktorat: "Ocena przydatności danych spektroradiometru MODIS do wyznaczania zachmurzenia ogólnego" (promotor prof. dr hab. Jacek Kozak).
 
2006 Semestralny wyjazd do Centre for GeoInformatics (Z_GIS) Uniwersytetu w Salzburgu (Austria), w ramach programu stypendialnego CEEPUS.
 
2000-2005 Studia magisterskie w Uniwersytecie Jagiellońskim; praca magisterska: "Zróżnicowanie zachmurzenia nad Afryką Północną na podstawie zdjęć satelitarnych Meteosata" (promotor prof. dr hab. Janina Trepińska)
 
 
     Wyjazdy, staże, szkolenia
   
2017 Space Science and Engineering Center (SSEC) - University of Wisconsin-Madison, 8 maja - 3 czerwca 2017.
 
2012 Space Science and Engineering Center (SSEC) - University of Wisconsin-Madison, 9 września - 8 października 2012 (wyjazd w ramach stpendium START Fundacji na rzecz Nauki Polskiej).
 
2009 International Summer School "Observing the Arctic: A window to climate change", Svalbard, Norwegia, 27 czerwca - 4 lipca (organizaowane przez: NILU, Norsk Romsenter, UNIS)
 
2007 Training workshop on interpretation of satellite image/products of convective storms. Trieste, Włochy. 5-7 września (organizaowane przez: Eumetsat)
 
2006 International summer school on applications with the newest multispectral meteorological satellites. Kraków, Polska. 8-12 maja (organizowane przez: NOAA NESDIS, IMGW)
 
 
 
     Publikacje popularnonaukowe
   
Badania satelitarne, kosmiczne, planetarne, badania Ziemi, klimatologia i obserwacje środowiska naturalnego, astronautyka i astronomia? Tak, to moja pasja i chętnie się nią dziele z innymi. Mam na swym koncie przeszło 180 artykułów i doniesień prasowych opublikowanych drukiem, zarówno w czasopismach ogólnotematycznych, jak i branżowych (Gazeta Wyborcza, Newsweek Polska, Skrzydlata Polska, Urania-Postępy Astronomii, Astronautyka, Poznaj Świat, Kosmos Tajemnice Wszechświata, AstroNautilus). Byłem również twórca i redaktorem naczelnym czasopisma AstroNuatilus, oraz członkiem redakcji czasopism Astronautyka i Kosmos Tajemnice Wszechświata.

Jeśli planujesz publikację na tematy kosmiczne poszukujesz autora z doświadczeniem - koniecznie napisz do mnie!