Seminaria Zakładu Geodezji Planetarnej
   

 

Prezentacje
7 listopad 2003
Prof. Aleksander Brzeziński, Dr hab. Wiesław Kosek

Konferencja Journees 2003 w St. Petersburgu

 
21 listopad 2003
Prof. Aleksander Brzeziński

Ceremonia wreczenia nagrody Kartezjusza

 
28 listopad 2003
Prof. Janusz B. Zieliński

Nagroda Ministra Infrastruktury za wprowadzenie w Polsce jednolitego geodezyjnego układu odniesienia EUREF-89 dla zespołu ZGP CBKPAN

 
5 grudzien 2003
Mgr Maciej Kalarus

Prognozowanie współrzędnych x, y bieguna ziemskiego za pomoca sztucznych sieci neuronowych

23 styczen 2004
Mgr Agnieszka Iżykowska

Zmiany geometrii lodowców Spitsbergenu na przykładzie lodowców Kaffioyry (Ziemia Oskara II, Spitsbergen Zachodni)

 
12 marzec 2004
Prof. Janusz B. Zieliński

Misja GOCE - stan przegotowan

 
4 czerwiec 2004
Dr hab. Wiesław Kosek

Prognozowanie ruchu obrotowego Ziemi różnymi metodami

18 czerwiec 2004
Mgr Agnieszka Buda, Prof. Tadeusz Zawadzki

Grawipercepcja roślin

25 czerwiec 2004
Dr Vladimir V. Pashkewich

Application of the spectral analysis for the mathematical modeling of the rigid Earth rotation

10 wrzesien 2004
Mgr Tomasz Niedzielski

Dopasowanie modelu autoregresji i predykcja stanow wody w Odrze (posteunek wodowskazowy Trestno)

15 pazdziernik 2004
Dr Michał Kruczyk
Opóźnienie troposferyczne (ZTD) w pomiarach GPS, zródłem informacji o zawartosci pary wodnej (IPWV) w atmosferze
3 grudzien 2004
Mgr Anna Foks

Kalibracje odbiorników GLONASS na potrzeby TAI

14 styczen 2005
Mgr Katarzyna Kraszewska

Wyznaczanie przemieszczen plyt tektonicznych na podstawie pomiarow SLR

 
28 styczen 2005
Mgr Pawel Lejba

Wyznaczanie orbit i współrzędnych stacji z obserwacji laserowych niskich satelitów

11 luty 2005
Dr Sergei Bolotin
Space Geodesy Research at the Main Astronomical Observatory Of National Academy of Science of Ukraine
10 czerwiec 2005
Dr. Markus Vennebusch
Combination of Space Geodetic Techniques  
14 październik 2005
Mgr Anna Korbacz
Przygotowania do grawimetrycznych pomiarów absolutnych w Obserwatorium Astronomiczno Geodezyjnym w Józefosławiu
28 pazdziernik 2005
Dr Maria Kudryashova
Processing of VLBI observations in St. Petersburg University
3 listopad 2005
Dr Suria Tatevian
Geodetic and geodynamical research in the Astronomical Institute of RAS
18 listopad 2005
Dr Stanislaw Schillak

Milimetrowa dokładność w technice laserowej

 
13 styczeń 2006
Dr Maria Kudryashova

Study of geophysical excitation of polar motion in duirnal frequency band

 
27 styczeń 2006
Prof. Adam Lyszkowicz, Mgr Marcin Leonczyk

Ocena dokladności czwartej kampanii niwelacji precyzyjnej w Polsce

 
17 luty 2006
Mgr Paweł Lejba

Sprawozdanie z pubytu w Instytucie Geodezji Astronomicznej i Fizycznej Politechniki w Monachium

24 luty 2006
Mgr Daniel Kucharski

Teoria śladów rotacji w kilohercowych pomiarach laserowych satelity LAGEOS-1

 
2 czerwiec 2006
Mgr Alicja Rzeszótko
Zmiany fazy/okresu oscylacji Chandlera i rocznej we współrzędnych bieguna ziemskiego
9 czerwiec 2006
Monika Jô i Jacques-Henri Veyron
Firma Altran oraz jej projekty zrealizowane w dziedzinie nawigacji satelitarnej i kosmosu  
23 czerwiec 2006
Dr. G.I. Eroshkin and Dr. Vladimir Pashkevich
Determination of the Geodetic Rotation of the Solar System Bodies by Means of Spectral Analysis Method.
23 czerwiec 2006
Dr. Vladimir Pashkevich

Improved Algorithm for the Construction of the Non-Rigid Earth Rotation Series

30 czerwiec 2006
Mgr Tomasz Michałowski
Prezentacja i wykorzystanie platformy SISNeT
29 wrzesień 2006
Capt. Douglas Aguilar
Space and Missile Research Center, Los Angeles, US
11 październik 2006
Dr Sergei Pavlovich Kuzin, Dr N.A. Sorokin, Prof. S.K. Tatevian
Determination of seasonal geocenter variations from DORIS, GPS and SLR data
27 październik 2006
Mgr Marcin Kołodziejczak
System EGNOS
1 grudzień 2006
Capt. Douglas Aguilar
Introduction to the Wide Area Augmentation System
16 luty 2007
Mgr Anna Korbacz
Atmosferyczne i oceaniczne pobudzanie ruchu bieguna Ziemi - oszacowanie na podstawie nowych danych geofizycznych
16 marzec 2007
Dr Marek Kaczorowski
Observations of seasonal plumb line variations obtained with help of the long water-tube tiltmeter, in period 2004 to 2006
4 kwiecień 2007
Mgr Katarzyna Kraszewska
Wyznaczenie parametrów ruchu płyt tektonicznych przy wykorzystaniu techniki laserowej (LSR) oraz Globalnego Systemu Pozycyjnego (GPS)  
15 czewiec 2007
Capt. Douglas Aguilar, Mgr Leszek Jaworski, Mgr Marcin Kołodziejczak
Accuracy analysis of EGNOS during mobile testing
22 czewiec 2007
Dr Vladimir Pashkevich
Constraction of the Non-rigid Earth rotation series
27 wrzesień 2007
Prof. Harald Schuh
Towards a new VLBI System for Geodesy and Astrometry
29 listopad 2007
Mgr Maciej Kalarus
Próba przedstawienia tez pracy doktorskiej pt. "Analiza Metod Prognozowania Parametrów Orientacji Przestrzennej Ziemi"
7 grudzień 2007
Prof. Janusz B. Zieliński, Prof. Robert R. Gałązka, Prof. Roberto Peron
Możliwość wyznaczenia prędkości sygnału grawitacyjnego przy użyciu gradiometrii na orbitach satelitów GNSS i wyższych
14 grudzień 2007
Mgr Marcin Kołodziejczak
Realizacja układu odniesienia systemu EGNOS
4 styczeń 2008
Mgr Karolina Szafranek
Analiza algorytmu autoregresji w prognozowaniu toru obiektów ruchomych
11 styczeń 2008
Mgr Małgorzata Jenerowicz
Teledetekcja wybranych elementów infrastruktury miejskiej na zobrazowaniach satelitarnych
1 luty 2008
Dr Paulo Jorge Mendes Cerveira
Equatorial Earth rotation from hours to days from VLBI and ringlaser
8 luty 2008
Mgr Anna Korbacz
Sprawozdanie z pobytu w Onsala Space Observatory w Szwecji
 pdf
22 luty 2008
Prof. Wojciech Pachelski
"Wizja" modelu informacyjnego GGOS
7 marzec 2008
Capt. Douglas Aguilar and Mgr Marcin Kołodziejczak
Benefits of INS/GPS integration
14 marzec 2008
Mgr Małgorzata Paśnicka
Analiza porównawcza metod interpolacji topo-izostatycznych odchyleń pionu na obszarze Tatr i Podhala
4 kwiecień 2008
Prof. Janusz B. Zieliński
Prace nad projektem Galileo i propozycja tematu EGEEX (EGNOS and Galileo Eastward EXtension)
7 kwiecień 2008, godz. 11
Mgr Anna Foks-Ryznar
Analiza dokładności transferu czasu za pomocą systemu GLONASS pod kątem jego przydatności do tworzenia TAI
16 maj 2008
Dr Maciej Kalarus
Misja kosmiczna BepiColombo, kalibracja ISA (Italian Spring Accelerometer)I
20 czerwiec 2008
Dr Vladimir Pashkevich
Investigation of the short periodic terms of the Rigid and Non-Rigid Earth Rotation Series
27 czerwiec 2008
Dr Marek Kaczorowski
Kolejne informacje o nie p³ywowych zmianach linii pionu obserwowanych w Laboratorium Geodynamicznym CBK w Ksiazu z wykorzystaniem nowego systemu rejestracji wahadel horyzontalnych
5 wrzesień 2008
Mjr. Douglas Aguilar

Prof. Janusz .B. Zieliński

Engineer and Scientist Exchange Program, September 2006-2008, Advancing US-Poland Engineering and Research Relations

Współpraca z mjr. Aguilarem w ramach tematyki naukowej ZGP CBK PAN

ppt

5 grudzień 2008

Prof. Janusz .B. Zieliński

Organizacja prac nad system Galileo w Polsce
23 styczeń 2009
Mgr Marta Krywanis
Charakterystyka sygnalu Galileo
30 styczeń 2009
Mgr Robert Nowak
Przeglad dotychczasowych badan dotyczacych pola grawitacyjnego Merkurego
20 luty2009
Dr David Salstein
Earth rotation excitation from meteorological analyses and models
27 luty 2009
Dr hab. Stanislaw Schillak
16th International Workshop on Laser Ranging - podsumowanie
7 maj 2009
Mgr Marta Krywanis
EGNOS - problem rozszerzenia systemu na wschód
15 maj 2009
Prof. Asok K. Sen
Wavelet Analysis in Environmental, Engineering and Biomedical Applications
22 maj 2009
Mgr Michał Marek
Uogólniony model układu planetarnego
5 czerwiec 2009
Dr Vladimir Pashkevich
On the geodetic rotation of the major planets, the Moon and the Sun
26 czerwiec 2009
Mgr Michał Marek
Rotacja i budowa wewnętrzna planet Układu Słonecznego
10 lipiec 2009
Mgr Leszek Jaworski
Projekt PECS EEI (EGNOS EUPOS Integration)
23 lipiec 2009
Dr Maciej Kalarus

Dr Marek Kaczorowski

Dr Krzesztof Vorbrich

Dr Valerio Iafolla

INS - GPS integration

Underground Laboratory in Ksiaz, Scientific program, Instrumentation and chosen results of geodynamic observations

Accelerometers in Outer Space

General activity on the experimental gravitation (GReAT and big G)

27 listopad 2009

Mgr Malgorzata Pasnicka

Nowe oszacowania momentu pedu atmosfery, oceanu i hydrosfery ladowej otrzymane w GFZ Potsdam: analiza pobudzenia ruchu bieguna ziemskiego w zakresie oscylacji sezonowych

23 luty 2010

Mgr Alicja Rzeszótko

Analiza czasowo-czestotliwosciowa nieregularnych zmian parametrow orientacji przestrzennej Ziemi

24 luty 2010

Antoine De Laveleye

Status and future of EGNOS

22 czerwiec 2010

Dr Vladimir Pashkevich

Application of the spectral analysis methods for the investigations of the Earth and Moon rotations

25 czerwiec 2010

Mgr Małgorzata Paśnicka

Sprawozdanie ze szkolenia IAG School on Reference Frames, June 7-12, 2010, Aegean University, Mytilene, Lesvos, Greece

2 lipiec 2010

Dr Tomasz Niedzielski

Wybrane geofizyczne aspekty zjawisk El Nino i La Nina

14 styczeń 2011

Mgr Małgorzata Paśnicka

Observing and Understanding Earth Rotation, A Joint GGOS/IAU Science, Workshop" - przegląd referatów

4 marzec 2011

Mgr Paweł Kamiński

Analiza zmian współrzędnych punktów sieci EPN w kontekście nowego opracowania danych archiwalnych

17 czerwiec 2011

Dr Vladimir Pashkevich

Construction of the numerical and semi-analytical solutions of the Moon rotation

23 wrzesień 2011

Dr Marek Kaczorowski

Globalne ocieplenie, Czlowiek czy natura?

28 październik 2011

Mgr Oksana Grynyshyna-Poliuga

Procesing of coordinates stations of the network ZAKPOS/UA-Eopos

18 listopad 2011

Mgr Marcin Rajner

Deforamcje skorupy ziemskiej i ich wplywu na pozycjonowanie przy uzyciu kosmicznych technik geodezyjnych

25 listopad 2011

Mgr Leszek Jaworski, dr Anna Świątek, mgr Ryszard Zdunek

Integracja podstawowej osnowy geodezyjnej na obszarze kraju ze stacjami referencyjnymi systemu ASG-EUPOS - kampania pomiarowa i wyniki opracowania obserwacji

2 grudzień 2011
Mgr Leszek Jaworski

Porównanie wyników opracowania kampanii ASG-EUPOS 2010 i ASG-EUPOS 2008 z wyznaczeniem sieci POLREF, EUVN i podstawowej osnowy poziomej I-klasy

9 grudzień 2011

Prof. Janusz B. Zielinski, dr Maciek Kalarus

Propozycja pomiaru prędkości sygnału grawitacyjnego metodami geodezyjnymi

5 października 2012

prof. Janusz B. Zieliński

Plany Komisji Europejskiej i ESA odnośnie ewolucji programu Galileo

12 październik 2012

prof. Wiesław Kosek

Modelowanie współrzednych środka mas Ziemi z obserwacji geodezji satelitarnej

9 listopad 2012

dr Maciek Kalarus

Kalibracja systemu inercjalnego ISA (Italian Spring Accelerometer) na potrzeby misji kosmicznej do Merkureg - Bepi Colombo

16 listopad 2012

dr Catalina Rodriguez (ESA-Tuluza)

Activity devoted to Galileo and EGNOS of the ESA grup in Toulouse

23 listopad 2012

mgr inż. Małgorzata Wińska

Udział hydrosfery lądowej w bilansie geofizycznej funkcji pobudzenia ruchu bieguna ziemskiego

30 listopad 2012

dr hab. Janusz Bogusz

Analiza szeregów czasowych współrzędnych geodezyjnych dla oceny odkształceń na terenie Europy Środkowej

7 grudzień 2012

mgr inż. Agata Wielgosz

Geofizyczne efekty w wybranych składowych ruchu obrotowego Ziemi na podstawie nowych wyznaczeń globalnego momentu pędu atmosfery i oceanu

14 grudzień 2012

prof. Aleksander Brzeziński

American Geophysical Union Fall Meeting, San Francisco , 3-7 December 21012 - wystąpienie własne i informacja ogólna

kierownik seminarium ZGP: Janusz Zieliński e-mail

Space Research Centre, Polish Academy of Sciences
Bartycka 18A, 00-716 Warsaw, Poland

3.01.2013