I.) LIST

of conference scientific-research works

Wieslaw (M.) Macek

born: 7 June 1949Local conferences:1978: W. Macek, contributed paper at

XI Masurian School of Nuclear Physics, Mikolajki, Poland.1990: W. M. Macek, I. H. Cairns, W. S. Kurth, D. A. Gurnett,

Radio Emissions in the outer Heliosphere, contributed paper at

the Autumn MIST meeting, 1990, London, U. K.;

see Q. Jl R. astr. Soc. 32, 432 (1991).1991: W. M. Macek,

Distant Planetary Magnetotails, contributed paper

at the Spring MIST meeting, 9-11 April 1991, Aberystwyth, Wales, U. K.1993: Z. Klos, W. M. Macek,

Poster (in Polish): Centrum Badan Kosmicznych PAN,

32 Zjazd Polskiego Towarzystwa Fizycznego,

20-23.09.1993, Kraków.W. M. Macek,

Mechanisms of Low-Frequency Emissions in the Heliosphere,

Poster, Sympozjum Naukowe, Plazma '93 "Badania i zastosowania plazmy",

29-30.09.1993, Warszawa.W. M. Macek,

Generation of Low-Frequency Radio Emission Near the Termination Heliospheric Shock,

Poster, Sympozjum Naukowe, Plazma '93 "Badania i zastosowania plazmy",

29-30.09.1993, Warszawa.S. Grzedzielski, W. M. Macek,

Emission of 2-3 kHz Band From the Shocked Solar Wind Near the Termination Heliospheric Shock,

Poster, Sympozjum Naukowe, Plazma '93 "Badania i zastosowania plazmy",

29-30.09.1993, Warszawa.1996: W. M. Macek, L. Obojska,

Chaotic Solar Wind Flow in the Inner Heliosphere?, lecture, VI Sympozjum Srodowiskowe

Zastosowania Elektromagnetyzmu w Nowoczesnych Technikach i Technologiach,

13-15.05.1996, Poraj.